31/05/2019

Instalacja przekazana do eksploatacji

Podpisano Świadectwo Odbioru Końcowego pomiędzy SPEC-REM S.A. a ORLEN Lietuva na projekt inwestycyjny „Budowa instalacji do produkcji propylenu – PPF Splitter”. Instalacja została przekazana do eksploatacji.