06/06/2019

Modernizacja wieży magazynowej

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania pt.: „Modernizacja wykładziny wieży magazynowej masy celulozowej.” w zakładzie celulozowo – papierniczym –  INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN SP. Z O.O.  Projekt ma na celu zmodernizowanie istniejącej wieży celulozowej poprzez usunięcie istniejącej warstwy  laminatu winyloestrowo-szklanego i położenie plateru w postaci blach kwasoodpornych, spawanych do istniejącego zbiornika z podziałem na sekcje umożlwiające detekcje potencjalnego przecieku.